6945464909

Μικροί λαστιχοφόροι φορτωτές

Μικροί λαστιχοφόροι φορτωτές μεταφέρουν τα αδρανή υλικά σε περιορισμένους χώρους και τους διαμορφώνουν κατάλληλα. Πιο συγκεκριμένα ολοκληρώνονται σύντομα και οικονομικά εργασίες όπως

 

• μεταφορά κηπευτικού χώματος σε ακάλυπτους κτιρίων

• αποκομιδή μπαζών σε φορτηγά ή κοντέινερ

• μπαζώματα σε υπόγεια και ακάλυπτους χώρους

• διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων
 

Εξοπλισμός

all rights reserved | powered by ii2 ©