6945464909

Ανατρεπόμενα φορτηγά / μίνι τάμπερ

Ανατρεπόμενα φορτηγά μεταφέρουν τα αδρανή υλικά (μπάζα, χώμα, 3Α κλπ) στο χώρο εργασίας  ή και τα απομακρύνουν μετά το τέλος των εργασιών.

 

Μίνι τάμπερ αναλαμβάνουν τη μεταφορά μπετόν στα πιο δύσκολα σημεία, αντικαθιστώντας έτσι πολυδάπανες αντλίες δικτύου.
 

Εξοπλισμός

all rights reserved | powered by ii2 ©